Categorii
Pentru un zâmbet matinal

Teme-te de greci! (timeo danaos et dona ferentes)

Laocoon și fiii săi
Laocoon și fiii săi

Adică teme-te de greci și de darurile lor! După cum bine știți, un șiretlic al lui Ulise care, după ce aheii asediaseră fără niciun rezultat cetatea Troia, ordonă să se construiască un cal din lemn uriaș, în interiorul căruia ascunde cei mai iscusiţi ostaşi, în timp ce restul armatei se preface că se îmbarcă spre casă.