Categorii
Respect pentru poezie

Balada felinarului blond, de Dan Verona

Balada felinarului blond, Dan Verona

Eu încă mai aştept iubito marea zi,
Când drumurile noastre se vor întâlni.
Când vom sfârşi să fim sub stelele târzii,
La miazănoapte tu şi eu la miazăzi.