Categorii
Caragiale, mereu actual

De-ale lui Caragiale: „Proștii mor, dar prostia rămâne”.

Caragiale, O scrisoare pierdută
Scenă din „O scrisoare pierdută”

„În România, lingușirea si hoția sunt virtuți”. „Zi-le oameni și dă-le pace!”

Farfuridi (grav): Ne ducem, dar gandește-te stimabile, că suntem membrii aceluiași partid… Cum ziceam adineaori amicului Branzovenescu: trădare să fie (cu oarecare emoție) dacă o cer interesele partidului, dar s-o știm si noi… De aceea eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravul și Ștefan cel Mare: iubesc trădarea (cu intenție), dar urăsc pe trădători… (schimbînd tonul, cu dezinvoltură.) Salutare, salutare, stimabile!… – Replică din piesa de teatru „O scrisoare pierdută” (1884)

Nae Cațavencu: Industria româna este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. – Replică din piesa de teatru „O scrisoare pierdută” (1884)

Trahanache: Ești tare, stimabile, la machiaverlâcuri… – Replică din piesa de teatru „O scrisoare pierdută” (1884)

Cațavencu (foarte amețit, împleticindu-se-n limbă, dar tot îngrașîndu-și silabele): Fraților! (toți se-ntorc și-l ascultă.) După lupte seculare, care au durat aproape treizeci de ani, iată visul nostru realizat! Ce eram acuma câtva timp înainte de Crimeea? Am luptat și am progresat: ieri obscuritate, azi lumină! Ieri bigotismul, azi liber-pansismul! Ieri întristarea, azi veselia!… Iată avantajele progresului! Iată binefacerile unui sistem constituțional! – Replică din piesa de teatru „O scrisoare pierdută” (1884)

decathlon.rodecathlon.ro
Cele mai frumoase poezii de toamnă
Etimologie, origine, sens. 104 expresii și cuvinte explicate pe înțelesul tuturor (cu… umor)
Lumea scriitorilor. Povești, drame, iubiri, trădări în literatura română și nu numai

Poezie română clasică

Mihai
Eminescu
George
Coșbuc
Lucian
Blaga
George
Topîrceanu
Octavian
Goga
George
Bacovia
Tudor
Arghezi
Vasile
Alecsandri
Alexandru
Macedonski
Ion Luca
Caragiale
Cincinat
Pavelescu
Alexandru A. Philippide
Nichita
Stănescu
Ion
Minulescu
Marin
Sorescu
Magda
Isanos
Nicolae
Labiș
Anton
Pann
Adrian
Păunescu
Geo
Dumitrescu
Grigore
Vieru
Ion
Barbu
Otilia
Cazimir
Păstorel
Teodoreanu
Ion
Pillat
Alexandru
Vlahuță
Ștefan
Augustin Doinaș
Ana
Blandiana
Camil
Petrescu
Dimitrie
Bolintineanu
Proverbe romanesti explicatepoezii-de-andrei-pospai
Proverbe românești explicatePoezii de Andrei Pospai
Cele mai frumoase poezii
pentru copii
Cele mai frumoase poezii dedicate mamei